Veiligheid

Inwoners en ondernemers voelen zich in 2040 net zo veilig in Zuidwest als in de rest van Den Haag.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

Start met wijkrechtspraak in Zuidwest

Gemeente Den Haag, de Rechtbank, advocatuur, politie en OM gaan inwoners met uiteenlopende en meervoudige problemen helpen. De Rechtbank start daarvoor na de zomer 2023 met Wijkrechtspraak in Den Haag Zuidwest. Tijdens een zitting van deze speciale rechtbank staat niet de rechtszaak, maar de mens achter het dossier centraal. De rechter kijkt waar iemand echt mee geholpen is en stemt af met betrokken partijen.

Dit doen we om te zorgen dat er effectieve en duurzame oplossingen komen voor inwoners die uiteenlopende en meerdere problemen hebben, waarbij een beslissing van de rechter vereist of behulpzaam is.

Verwachte impact: meer integrale oplossingen voor de verschillende problemen van inwoners, waarbij samen met professionals wordt gezocht naar een oplossing.

Verbinding met Onderwijs.

Start Jongerenrechtbank op 2 scholen voor voortgezet onderwijs

Dit is een samenwerking tussen Stichting HALT, Stichting Jongerenrechtbank en de scholen. Leerlingen van een school krijgen een opleiding om zelf lichte strafbare feiten en conflicten binnen en rondom school op te lossen op een herstelgerichte, duurzame manier. Het is een project van, voor en door jongeren zelf. Na een incident komt de jongerenrechtbank bij elkaar om met alle betrokkenen – dus de beschuldigde(n) en de benadeelde(n) – een duurzame oplossing te zoeken die gericht is op herstel, zonder tussenkomst van politie of justitie.

Dit doen we om te zorgen dat jongeren niet in herhaling vallen door ze zelf verantwoordelijk te maken voor het oplossen van incidenten en conflicten. We doen dat op een duurzame en educatieve manier, op basis van herstelrecht-principes.

Verwachte impact: Het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit. Jongeren leren op deze manier op jonge leeftijd het rechtssysteem kennen. Ze leren communicatievaardigheden en leren om te gaan met conflicten. Het draagvlak binnen een groep of school wordt vergroot voor het samen oplossen van incidenten of conflicten met alle betrokkenen.

Verbinding met Onderwijs.

MALAFIDE BEDRIJVIGHEID TERUGDRINGEN MET BEDRIJFSACTIVITEITENVERGUNNING

Door het invoeren van een bedrijfsactiviteitenvergunning in een gebied willen we malafide bedrijvigheid terugdringen. Dit gebeurt nu al in de Jan Luykenlaan en de Van Baerlestraat. In Zuidwest zijn er veel locaties met vervallen bedrijfsplinten. Hierdoor is de leefbaarheid in de wijk en veiligheid minder goed. Met een vergunningsplicht is er meer zicht op welke bedrijven zich in de plinten vestigen. Het is belangrijk om deze aanpak te combineren met het creëren van een positief economisch klimaat, waarin ondernemers zich willen vestigen. Ook het verbeteren van de directe omgeving van de plinten, bijvoorbeeld door het opknappen van de openbare ruimte, is hiervoor belangrijk.
Dit doen we om te zorgen dat: malafide bedrijven verdwijnen en er bonafide ondernemers voor terugkomen. Zo ontstaat een leefbare omgeving met een prettig straatbeeld waar inwoners zich veilig voelen en graag naar de bedrijven toe komen.

Verwachte impact: minder gelegenheid voor ondermijnende criminaliteit.

Verbinding met Sociale samenhang en participatie, Wonen en leefbaarheid, Werk en economie.

Wij maken gebruik van cookies