Gezondheid en vitaliteit

In 2040 voelen inwoners van Den Haag Zuidwest zich net zo gezond als andere inwoners van Den Haag.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

Sportpark Escamp I

Samen met inwoners en sportverenigingen maken we het sportpark meer toegankelijk en voegen we onderdelen toe, zodat het gebied uitdaagt om te bewegen. Het park wordt onderdeel van een beweegnetwerk door de wijk en we houden rekening met de beweegbehoefte van inwoners. Er komen natuurlijke elementen in het sportpark en een Eco-beleefroute aan de voet van het sportpark.

Dit doen we om te zorgen dat het park toegankelijker wordt en meer inwoners gebruik gaan maken van het park. We stimuleren hiermee de gezonde leefomgeving, samen met inwoners.

Verwachte impact: inwoners maken makkelijker en meer gebruik van het sportpark, omdat we zorgen voor een gezonde buitenruimte waar inwoners op een eenvoudige manier kunnen bewegen. Dit kan een opstap zijn voor inwoners om zich aan te sluiten bij een sportvereniging.

Verbinding met Wonen en leefomgeving, Sociale samenhang en participatie.

Gezonde activiteiten samen met buurtkamers en moedergroepen

Voor het ontwikkelen van deze activiteiten starten we bij de behoefte van inwoners en voeren we het gesprek over de thema’s van positieve gezondheid. Door allerlei verschillende gezonde activiteiten te organiseren, geven we meer inwoners de kans om mee te doen. Denk aan een gezonde lunch en beweeginitiatieven samen met buurtkamer de Luyk en de Moerwijk Moeders. Ook met andere buurtkamers in Zuidwest gaan we samenwerken.

Dit doen we om te zorgen dat inwoners aan de slag kunnen gaan met hun gezondheid op de manier die bij ze past.

Verwachte impact: inwoners voelen zich gezonder, doordat er op een positieve manier laagdrempelige activiteiten zijn in de buurt die zij zelf hebben georganiseerd.

Verbinding met Sociale samenhang en participatie, Werk en economie.

sociaal contract mentale gezondheid

Hiermee bieden we laagdrempelige ondersteuning voor mentale gezondheid van inwoners. We ontwikkelen deze werkwijze met inwoners, professionals, organisaties, gemeente en verzekeraars. We willen de formele hulp beter laten aansluiten op de informele netwerken in de buurt. Daarnaast ondersteunen we het doorontwikkelen van het bewonersinitiatief Gewoon Sociaal dat mensen met een GGZ/verslavingsachtergrond zinvolle daginvulling biedt met vrijwilligerswerk in de wijk. We zijn het sociaal contract gestart in Moerwijk en gaan de werkwijze uitbreiden naar de andere wijken in Zuidwest.

Dit doen we om te zorgen dat inwoners eerder en effectiever (maatwerk) hulp krijgen. En het bewonersinitiatief duurzaam verder kan met langdurige financiering. We leren van deze aanpak en gebruiken de ervaringen om ook andere bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Verwachte impact: er zijn mentaal gezonde wijken met bestaanszekerheid voor inwoners.

Verbinding met Werk en economie, Sociale samenhang en participatie, Veiligheid.

Kansrijke start implementeren

We starten in Moerwijk en breiden de implementatie vervolgens uit naar heel Zuidwest. We sluiten aan bij het buurnetwerk en vrouwengroepen. Met hen en met expertise vanuit Kansrijke start, ontwikkelen we aanbod in de wijken, bijvoorbeeld workshops, spreekuren, samenwerking met JGZ in de wijk.

Dit doen we om te zorgen dat: vrouwen en gezinnen voor, tijdens en na de zwangerschap en in de eerste jaren na de geboorte van een kind ondersteuning krijgen om zo de ontwikkeling van het jonge kind te versterken.

Verwachte impacy: meer ouders krijgen ondersteuning in de eerste jaren na de geboorte van een kind, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen en gezond opgroeien.

Verbinding met Sociale samenhang en participatie, Onderwijs.

Wij maken gebruik van cookies