Werk en economie

In 2040 is er werk of werk van waarde voor iedereen die kan werken.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

DE COALITIE WONEN-ONDERWIJS-WERK

Deze coalitie is een samenwerking van de woningbouwcorporaties, het ROC, de gemeente en de bedrijven met opdrachten in de wijk. Deze coalitie werkt samen bij het inrichten en uitvoeren van werk-leermodules (11 beroepen) en loopbaanpaden, die zijn gericht op werk in de grote transities (energie, wonen, etc). Inwoners kunnen starten op hun eigen niveau of entreeniveau en zich doorontwikkelen tot vakmensen. Bedrijven in de wijk bieden instroombanen en samen met het onderwijs ontwikkelen zij een bijpassende (verkorte) opleidingsmodule. De werving van inwoners wordt gedaan met de buurtorganisaties en voor alle inwoners.

Dit doen we om te zorgen dat er veel verschillende banen beschikbaar komen in beroepen met toekomst en er een duurzame structuur ontstaat van loopbaanpaden voor inwoners. Zo komt er een betere match tussen inwoners, opleidingen en werk in de wijk.

Verwachte impact: banen met toekomst voor de inwoners in de wijk en nieuw personeel voor de bedrijven om het werk uit te kunnen voeren. Uiteindelijk kunnen hierdoor meer inwoners aan het werk gaan.
Verbinding met Wonen en leefomgeving, Onderwijs.

Instapeconomie structureel voor elke wijk inrichten

Dit betekent dat we in elke wijk werkzaamheden benoemen die waarde toevoegen aan de wijk en die nu niemand doet. Bijvoorbeeld het weghalen van afval dat naast de containers is geplaatst of het rondbrengen van soep aan eenzame ouderen. Inwoners die lange tijd in de bijstand zitten, krijgen de kans om dit werk uit te voeren. Dit gebeurt vanuit een wijkorganisatie of wijkbedrijf, waarbij de ontwikkeling van de deelnemers voorop staat. Zo kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren en aan zijn/haar eigen ontwikkeling werken.

Dit doen we om te zorgen dat: er activering van, door en voor inwoners in de wijk is. Mensen zijn bezig, betrokken en doen actief mee in hun wijk. Zij krijgen waardering, het geeft ze voldoening en structuur, het vergroot de eigenwaarde van mensen die dit werk doen en zij ontwikkelen zich.

Impact die we hiermee verwachten te bereiken: meer mensen voelen zich betrokken en gewaardeerd, een betere eigenwaarde verbetert hun gezondheid. Daarnaast dragen de werkzaamheden bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Verbinding met andere doelen: Sociale samenhang en participatie

Campusontwikkeling (leren-werken-innoveren): we creëren een paar sectorgerichte bedrijfsverzamelplekken voor innovatieve bedrijven (hubs)

Hier kunnen deze bedrijven van elkaar leren en elkaar inspireren. In samenwerking met de kennisinstellingen maken zij innovatieve oplossingen en producten. Deze worden direct getest en toegepast door de gebruikers in de omgeving: professionals, organisaties en inwoners. In de hubs komen ook ontmoetingsruimten voor gebruikers.

Dit doen we om te zorgen dat: er meer fysieke ruimte komt voor ondernemers (in nieuwbouw en bestaande bouw) en dat bedrijven het aantrekkelijk vinden om zich in Zuidwest te vestigen, omdat ze onderdeel van een hub willen zijn.

Impact die we hiermee verwachten te bereiken: een bijdrage aan een beter ondernemersklimaat, waardoor het aantal bedrijven in Zuidwest toeneemt. Bedrijvigheid in de wijk leidt direct tot meer werk en kansen voor inwoners. Indirect zorgt het voor dynamiek en reuring in de wijk en tot draagvlak (en geld) voor cultuur, sport en recreatie.

Verbinding met andere doelen: Wonen.

Samenwerking met woningbouwcorporaties en andere partners in de wijk om samen gesprekken te voeren met inwoners

Dit doen we om te zorgen dat: we samen vanuit een brede blik kunnen bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners. We kunnen zo vroegtijdig problemen signaleren en problemen (helpen) oplossen, voordat ze escaleren. Signaleren doen we met gezamenlijke huisbezoeken.

Impact die we hiermee verwachten te bereiken: dat inwoners geen zorgen hebben over schulden en bestaanszekerheid kennen.

Verbinding met andere doelen: Wonen en Gezondheid en vitaliteit.

Wij maken gebruik van cookies