Onderwijs

In 2040 hebben inwoners van Zuidwest dezelfde onderwijskansen als andere inwoners van Den Haag.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

Op alle basisscholen in Zuidwest komt een brugfunctionaris die de verbinding legt tussen school, thuis en de wijk.

Brugfunctionarissen bieden ouders hulp en ondersteuning bij hulpvragen, ook als die niet over schoolzaken gaan. Ze zijn makkelijk bereikbaar voor ouders en bieden effectieve hulp. De brugfunctionarissen dragen bij aan een sociaal netwerk in de wijk. Ze doen dat door voor en met ouders verbindingen te leggen met de voorzieningen die er in de wijk zijn. De brugfunctionaris kan ouders verwijzen naar hulpinstanties en ontmoetingsplaatsen, wegwijs maken in bestaand aanbod in de wijk, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Dit zorgt ook voor een stevigere verbinding tussen thuis (ouders), school en wijk. Het leidt er daarnaast toe dat ouders hun kinderen beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

Dit doen we om te zorgen dat er een betere verbinding ontstaat tussen de drie werelden in het leven van kinderen en jongeren: de school, wijk en thuis (ouders). Het ontlast de school bij het helpen van ouders, omdat de brugfunctionaris hulpvraagstukken oppakt die niet over onderwijs gaan.

Verwachte impact: betere ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen en jongeren, omdat ouders hun kinderen beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

Verbinding met Veiligheid en Gezondheid en vitaliteit.

Gratis voorschoolse educatie voor peuters die dat nodig hebben.

Taaleducatie is een belangrijk onderdeel van voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie is erop gericht dat kinderen op school kunnen starten, zonder of met een zo klein mogelijke taalachterstand. Doel is dat 90% van de peuters de voorschoolse educatie gebruikt in 2026. Om ouders extra te stimuleren om gebruik te maken van deze gratis voorschoolse educatie, zetten we een peuterconsulent in de wijk in en stimuleren we dat ouders andere ouders doorverwijzen naar de voorschoolse educatie en kinderopvang.

Dit doen we om te zorgen dat kinderen goed voorbereid aan de basisschool beginnen en een goede start kunnen maken aan het begin van hun schoolloopbaan.
Verwachte impact: voorkomen dat kinderen al vroeg achterstanden oplopen.

Verbinding met Sociale samenhang en participatie en Werk en economie.

Wij maken gebruik van cookies