Over ons

Bewoners in Den Haag Zuidwest hebben vaker te maken met armoede, werkloosheid, gezondheidsproblemen, slechte woningen en sociaal isolement. Het Nationaal Programma Zuidwest brengt perspectief terug in de wijken en in het leven van de bewoners. Sociaaleconomische maatregelen,  nieuwbouw en renovatie versterken elkaar daarbij.

Onze missie

In 2040 hebben inwoners van Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust dezelfde kansen als andere inwoners van Den Haag. Ze voelen zich gezond en veilig, doorlopen een goede opleiding, hebben geen geldzorgen en wonen fijn.

Zes hoofdambities voor 2040

Onderwijs

Inwoners hebben gelijke onderwijskansen

Werk

Er is werk of werk van waarde voor iedereen die kan werken

Sociale samenhang

Inwoners voelen zich thuis in de wijk

De cijfers spreken voor zich

Hoe staat Zuidwest ervoor in vergelijking met de rest van Den Haag?

Documenten

Onze plannen, rapportages en andere documenten inzien?

Samenwerken

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de overheid en andere partners werkt het NPZW hard om Den Haag Zuidwest te verbeteren. Bekijk welke partners zich al inzetten voor Zuidwest.

Ook de Partnerraad Zuidwest helpt hierbij. Deze raad bestaat uit mensen die wonen en/of werken in Zuidwest. De Partnerraad is onafhankelijk en geeft advies bij het nemen van beslissingen over Zuidwest.

Onze organisatie

Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 onderling samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities: Onderwijs, Werk en economie, Wonen en leefomgeving, Veiligheid, Gezondheid en vitaliteit, en Sociale samenhang en participatie.
De Alliantie Zuidwest kent een ‘centrale’ alliantieraad die regelmatig bij elkaar komt en waarin de betrokken partners zijn vertegenwoordigd. Burgemeester Jan van Zanen is voorzitter van de alliantieraad. Ook het Rijk, de gemeente Den Haag en de Partnerraad Zuidwest zitten in de alliantieraad.

In opdracht van de alliantieraad voert de directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest regie op de uitvoering van het NPZW. Deze directeur krijgt ondersteuning van het programmabureau NPZW.

Wij maken gebruik van cookies