Sociale samenhang en participatie

Inwoners van Zuidwest voelen zich in 2040 thuis in hun wijk.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

Inzet van twee extra community builders (in totaal vier)

Zij gaan de kennis en wensen van inwoners verbinden aan de opgaven in de wijken en de acties van gemeente, woningcorporaties en andere partijen. Samen met twee extra projectleiders bouwen zij aan de Werkplaats Participatie. Deze werkplaats moet ervoor zorgen dat de gemeente zelf genoeg kennis heeft over manieren om inwoners te bereiken, zonder daarvoor steeds een extern bureau in te schakelen, maar bijvoorbeeld ook voorkomen dat verschillende inspraakavonden tegelijk plaatsvinden. Ook kunnen bewoners(organisaties) hier hulp krijgen bij het opzetten van een nieuw initiatief. In de werkplaats komen participatieprofessionals en kennis bij elkaar. Zij bieden zowel advies als handjes. Hierdoor verbeteren we de samenwerking aan opgaven in de wijk en zorgen we voor verbinding tussen inwoners, professionals en gemeentelijk beleid.

Dit doen we om te zorgen dat we de kennis van inwoners beter benutten bij besluiten en inwoners meer invloed en zeggenschap krijgen over dat besluit.

Verwachte impact: doordat mensen meer kunnen meepraten en meer zeggenschap en invloed hebben, krijgen zij minder het gevoel dat er over hen besloten wordt. Zo bouwen we aan het vertrouwen dat nodig is om samen te zorgen voor een fijne wijk.

Verbinding met Wonen en leefomgeving, Werk en economie

Professionaliseren ontwikkeling coördinatoren en vrijwilligers

Coördinatoren zijn een belangrijke succesfactor in de ontmoetingscentra. Zij zijn degenen die deze centra zo runnen dat mensen er graag naartoe komen. Uitgangspunt is daarom ook dat er gezamenlijke plannen komen met actieve inbreng van coördinatoren over wat er nodig is om hun centrum tot een succes te maken. De coördinatoren krijgen individuele coaching en begeleiding, begeleiding bij de bedrijfsvoering (denk aan marketing, begroting, subsidieaanvragen) en bij de inhoudelijke programmering. Daarnaast stimuleren we persoonlijke groei van de coördinatoren. Zij kunnen hierbij van elkaar leren, kennis uitwisselen en elkaar opzoeken bij vragen of problemen. Zij krijgen vaak ondersteuning van een groep vrijwilligers die belangrijk werk doet. Om deze groep te waarderen, kunnen we meer vrijwilligers de belastingvrije vrijwilligersvergoeding bieden.

Dit doen we om te zorgen dat we de ontmoetingscentra versterken en zij meer bestaanszekerheid krijgen en waardering voor hun belangrijke rol in de wijk. Zo zorgen we voor ontmoetingscentra waar inwoners makkelijk binnen kunnen lopen, die van de inwoners zelf zijn en die voor langere tijd geborgd zijn, met financiële stabiliteit.

Verwachte impact: meer ruimte voor ontmoeten in de wijken, waardoor een veilige en fijne woonomgeving ontstaat, omdat mensen elkaar leren kennen.

Verbinding met Veiligheid, Gezondheid en vitaliteit, Wonen en leefomgeving, Werk en economie.

Wij maken gebruik van cookies