Wonen en leefomgeving

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van wonen en leefomgeving.

Algemeen

Moerwijk is de meest kwetsbare wijk wat betreft wonen. Het aandeel corporatiewoningen is er het grootst, het aandeel woningen ‘gebouwd na 1980’ het kleinst en de gemiddelde WOZ­-waarde het laagst. Daarbij is de verhuismobiliteit in Zuidwest de laatste jaren afgenomen. Dit ligt nu onder het Haagse gemiddelde. Gezien het relatief lage inkomen van veel bewoners is het waarschijnlijk dat zij minder mogelijkheden hebben om elders (in Den Haag) te gaan wonen.

Bouwjaar

Het merendeel van de woningvoorraad in Zuidwest (68%) is gebouwd tussen 1945 en 1980 en bestaat vooral uit appartementen (87%). Het overige deel van de woningen (27%) is vooral van na 1980. Slechts een klein deel (5%) is van vóór 1945. In Morgenstond zijn er relatief veel nieuwe woningen bijgekomen de afgelopen tijd. Daar is de voorraad ‘gebouwd na 1980’ dan ook relatief groot (36%).

BRON WONEN: DHIC (2022)

BRON WONEN: DHIC (2022)

Eigendomsverhoudingen woningen

68% van de woningen in Zuidwest is in bezit van woning­corporaties (sociale verhuur). Dit aandeel is twee keer zo groot als in de rest van Den Haag. In verhouding komen particuliere huurwoningen (9%) en koopwoningen (23%) weinig voor. In 10 jaar tijd is het aandeel particuliere huurwoningen in Zuidwest gestegen, terwijl vooral het aandeel sociale huurwoningen is gedaald. Dit is ook te zien in andere delen van Den Haag.

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-­waarde van de woningen in Zuidwest (appartementen en eengezinswoningen) ligt ver onder die van heel Den Haag. Dit hangt samen met de beperkte kwaliteit van de woningen in de wijken. De gemiddelde WOZ­-waarden zijn de afgelopen 10 jaar in Zuidwest iets harder gestegen dan in heel Den Haag, waardoor het verschil met de rest van de stad kleiner is geworden.

BRON WONEN: DHIC (2022)

Wij maken gebruik van cookies