Werk en economie

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van werk en economie.

Algemeen

Aandachtspunt is het grote aantal huishoudens in Zuidwest dat van een uitkering afhankelijk is en het grote aantal huishoudens met problematische schulden. Er is een duidelijke samenhang met het thema Wonen & Leefomgeving. Huishoudens met een laag inkomen wonen vaak in ‘goedkope’ en kwalitatief mindere woningen. Moerwijk heeft de laagste inkomens en het aandeel bijstandsgerechtigden is er het hoogst.

Arbeidsbalans

Zuidwest is oorspronkelijk ontworpen als gebied om te wonen. Veel ruimte voor bedrijvigheid is er niet. Dit komt tot uiting in de arbeidsbalans. Het aantal banen op de potentiële beroepsbevolking is veel lager dan in heel Den Haag. In het aangrenzende bedrijventerrein ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) zijn wel veel banen te vinden. De werkgelegenheid in Zuidwest staat onder druk. Zo is het aantal winkels teruggelopen van 313 in 2010 naar 264 in 2020. 

BRON: WGH (2019) 

BRON: CBS (2021) 

Inkomensklassen

In Zuidwest is het inkomen bijna 30% lager dan gemiddeld in Den Haag. Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner/huishouden is in Zuidwest €20.300 euro. Gemiddeld in Den Haag is dit €28.900. Niet verwonderlijk dus dat het overgrote deel van de inwoners bij de 40% laagst verdienenden in Nederland hoort en dat slechts 7% behoort tot de 20% meest verdienenden (gemiddeld in Den Haag is dit 17%). Ook blijkt dat het aandeel kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden in Zuidwest hoog ligt. Eén op de vijf huishoudens in Zuidwest heeft problematische schulden. De inkomensverdeling is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Bijstand

Er zijn twee keer zoveel inwoners in Zuidwest (14%) die een bijstandsuitkering ontvangen dan gemiddeld in Den Haag (7%). Meer dan een kwart (28%) van de Haagse bijstandsgerechtigden woont in Zuidwest. Het aandeel bijstandsgerechtigden blijft hoog in Zuidwest.

BRON: CBS (2021) 

Wij maken gebruik van cookies