Sociale samenhang en participatie

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van sociale samenhang en participatie.

Algemeen

In Zuidwest is de sociale cohesie lager dan gemiddeld in Den Haag en geven bewoners een lager rapportcijfer voor prettig wonen (een 6,4 in Zuidwest versus een 7,2 gemiddeld in Den Haag). Het aandeel bewoners dat zegt veel contact te hebben met de buren wijkt niet veel af van het Haagse gemiddelde, hoewel dit sterk van de wijk afhankelijk is. Men is in Zuidwest minder tevreden met de bevolkingssamenstelling en voelt zich minder vaak thuis in de buurt.

Waardering sociale cohesie en prettig wonen

Bewoners in Zuidwest geven gemiddeld een 6,4 voor prettig wonen. Dit is bijna 1 punt lager dan gemiddeld in Den Haag (7,2). Ook scoort Zuidwest met een onvoldoende voor sociale cohesie (5,1) onder het Haags gemiddelde (5,8). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat het gat tussen Zuidwest en Den Haag wat betreft de scores op sociale cohesie en prettig wonen de afgelopen jaren ongeveer even groot is gebleven. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met veranderingen in de methodiek achter de cijfers.

BRON: Den Haag in Cijfers/Veiligheidsmonitor 2021 

BRON: Den Haag in Cijfers/Veiligheidsmonitor 2021 

Contact met buren

In Zuidwest lijken bewoners minder tevreden met de buren. Ze voelen zich ook relatief minder vaak thuis bij buurtgenoten en ze gaan minder vaak prettig met elkaar om. Het afgeven van de huissleutel aan de buren is ook minder gebruikelijk dan in de rest van Den Haag. Ervaringen verschillen per wijk. Vooral in Morgenstond geven bewoners minder vaak aan dat zij in een gezellige buurt wonen waar mensen elkaar helpen. De gegevens uit de eerdere veiligheidsmonitoren zijn niet goed vergelijkbaar met de uitkomsten uit het onderzoek in 2021.

Wij maken gebruik van cookies