Gezondheid en vitaliteit

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

Algemeen

In Zuidwest ervaren minder mensen hun gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ dan in Den Haag gemiddeld. Relatief veel inwoners voldoen niet aan de beweegnorm, hebben overgewicht en/of lopen een hoog risico op psychische problemen. Moerwijk scoort het slechtst op deze terreinen. In deze wijk komen gevoelens van eenzaamheid het vaakst voor en is het risico op angststoornissen en depressies het grootst. In Zuidwest wordt vaker een beroep gedaan op de WMO. Dit zien we opvallend vaak in Bouwlust/Vrederust.

Fysieke gezondheid

Bewoners in Zuidwest zijn minder gezond dan gemiddeld in Den Haag. Daarnaast bewegen minder mensen voldoende in dit gebied en kampen meer mensen met overgewicht. Het percentage bewoners dat ernstig beperkt is vanwege gezondheidsproblemen is ook hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het percentage inwoners in Zuidwest dat zich (zeer) gezond voelt was in 2016 al een stuk lager dan gemiddeld in den Haag. Tussen 2016 en 2020 is het aandeel mensen met een beperking in Bouwlust/Vrederust en Morgenstond toegenomen.

BRON: GEZONDHEIDSMONITOR 2016 en 2020 

BRON: GEZONDHEIDSMONITOR 2016 en 2020 

Psychische en sociale gezondheid

Meer bewoners in Zuidwest hebben een hoog risico op een angststoornis of depressie. Ook voelen relatief veel bewoners zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Gevoelens van eenzaamheid komen relatief veel voor in Moerwijk. Tussen 2016 en 2020 is hierin niet veel veranderd.

Minimaal 1 WMO-voorziening

In Zuidwest wordt vaker een beroep gedaan op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vergeleken met het Haagse gemiddelde. Dit gebeurt opvallend vaak in Bouwlust/Vrederust (99 per 1.000 inwoners versus 68 per 1.000 inwoners gemiddeld in Den Haag). Net als in heel Den Haag neemt ook in Zuidwest vanaf 2019 het aantal mensen met een WMO-voorziening af.

BRON: DEN HAAG IN CIJFERS 2021 

Wij maken gebruik van cookies