Nieuwsupdate NPZW: Een vliegende start van 2024 in Zuidwest!

  PILOT ‘HULP IN DE KLEUTERKLAS’ GESTART De P. Oosterleeschool in Moerwijk heeft in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Prodeba, onderdeel van Kracht, de pilot ‘hulp in de kleuterklas’ opgezet, gericht op het bieden van consistente zorg en rust in de klassen met vaste begeleiders, terwijl zorgversnippering wordt tegengegaan. Deze aanpak, die eerder werd gekenmerkt door de […]

Onze wijken verdienen blijvende steun

Alliantie bewoners, burgemeesters en programmadirecteuren pleiten voor solidariteit en een eerlijkere verdeling over de wijken Den Haag, 3 april 2024 – Een alliantie van bewoners, burgemeesters en directeuren uit de twintig gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) heeft vandaag in Den Haag een ontmoeting gehad met politici uit de Tweede Kamer, waaronder […]

Wij maken gebruik van cookies