Gemeente, partners en Rijk investeren 49 miljoen in Zuidwest met tweede Regiodeal

Het Rijk, de gemeente en andere partners hebben vandaag in Ede de tweede Regiodeal voor Den Haag Zuidwest officieel getekend. Hiermee komt de komende vier jaar een bedrag van €49 miljoen beschikbaar om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren. Daarbij wordt vooral ingezet op de sociale verbinding en op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Net zoals bij de eerste Regiodeal stelt het Rijk €18 miljoen beschikbaar. Gemeente en partners zouden dit bedrag eerst aanvullen tot €40 miljoen, maar verhogen dit nu met €9 miljoen. Wethouder Martijn Balster (Zuidwest): ”Ik ben erg blij met deze tweede Regiodeal. Met deze extra investering laten we zien dat we de bewoners in Zuidwest blijven steunen. Echt herstel van het gebied vergt een lange adem. Gelukkig kunnen we de komende 4 jaar doorgaan met wat tijdens de eerste Regiodeal in gang is gezet door de bewoners, partners en de gemeente. Bijvoorbeeld de ontmoetingsruimtes die zijn gecreëerd. De weg omhoog is ingezet, nu zetten we verder door.”

Sociale samenhang en werk

Met het geld dat beschikbaar komt, wordt voortgebouwd op de successen uit de eerste Regiodeal, die liep van 2019 tot 2023. Ontmoetingsplekken kunnen blijven rekenen op ondersteuning en er komen ontmoetingsplekken bij. Ook zal er worden geïnvesteerd in gratis peuteropvang, het aanbieden van gezonde maaltijden en sport- en beweegactiviteiten. Verder wordt ingezet op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door de energie- en klimaattransitie te gebruiken om werk in de wijk te creëren. Bewoners zonder perspectief op een reguliere baan krijgen een kans op ‘werk van waarde’, waarbij ze leren en zich ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan wijkonderhoud.

Nationaal Programma Zuidwest

De tweede Regiodeal is onderdeel van het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW), een 20-jarig programma om Zuidwest te verbeteren. De missie van het NPZW is dat inwoners van Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust in 2040 dezelfde kansen hebben als andere inwoners van Den Haag op het gebied van onderwijs, werk, wonen, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang. Dat is hard nodig, want met de bewoners van Zuidwest gaat het op bijna alle fronten slechter dan met andere inwoners van de stad. Het is belangrijk dat bewoners weer perspectief krijgen. Met de eerste Regiodeal is hier een goed begin mee gemaakt. In het uitvoeringsplan van het Nationaal Programma Zuidwest staan de plannen voor Zuidwest voor de komende 4 jaar.

Chris Schaapman (directeur NPZW): “Dit is een heel mooi moment voor Zuidwest. Het is belangrijk dat de gemeente, onze andere partners en het Rijk blijven investeren in Zuidwest. Voor de bewoners en ondernemers is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Het begin is gemaakt met de eerste Regiodeal, nu kunnen we samen met de bewoners en onze partners verder bouwen.”

tekening tweede regiodeal Den Haag Zuidwest
Wethouder Martijn Balster (gemeente Den Haag), minister Hugo de Jonge (ministerie van BZK) en Chris Schaapman (directeur NPZW). Foto: Freek van den Bergh
Wij maken gebruik van cookies