NPZW presenteert uitvoeringsplan voor Zuidwest: “Verder werken aan wonen, perspectief en ontmoeten.”

Op 26 september presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) het uitvoeringsplan 2023-2026. Ruim 100 bewoners en partners waren aanwezig bij de presentatie in de aula van het Zuid-West College in Vrederust. In het uitvoeringsplan staan concrete acties en maatregelen die de komende 4 jaar worden uitgevoerd in Zuidwest.

Chris Schaapman, directeur NPZW (links) in gesprek met Rachid el Menhali, voorzitter Partnerraad Zuidwest, tijdens de presentatie van het uitvoeringsplan. Foto: Martijn Beekman.

 Chris Schaapman, directeur NPZW: “We werken natuurlijk al een paar jaar aan Zuidwest. Een aantal acties en maatregelen is al gestart. Met het uitvoeringsplan is het voor iedereen, bewoners en partners, duidelijk wat we de komende jaren samen doen. Het doel? We willen bewoners uit Zuidwest dezelfde kansen bieden als de rest van Den Haag.”

Bekijk het uitvoeringsplan.

Acties en maatregelen

Een aantal belangrijke acties en maatregelen die in het uitvoeringsplan staan:

  • Verduurzamen, vernieuwen en bouwen van woningen. In totaal worden de komende 20 jaar 25.000 woningen in Zuidwest vernieuwd. 8.500 woningen worden gerenoveerd, 6.500 woningen worden gesloopt en herbouwd, er komen 10.000 nieuwe woningen bij en de particuliere woningvoorraad wordt verbeterd.
  • Specifieke aandacht voor huisvesting voor leraren, zorgpersoneel en agenten. Er is inmiddels een proef gestart om leraren die lesgeven in Den Haag met voorrang een sociale huurwoning aan te bieden.
  • Campusontwikkeling: bedrijfsverzamelplekken waar leren, werken en innoveren samenkomen en elkaar versterken. Er wordt ingezet op kansrijke sectoren, zoals bouw, maakindustrie en zorg.
  • Wijkbedrijven en instapeconomie en elke wijk. In elke wijk worden werkzaamheden benoemd die waarde toevoegen aan de wijk, en die nu nog niet opgepakt worden. Wijkbewoners die al langer in de bijstand zitten krijgen de kans om dit werk te doen vanuit een wijkorganisatie of – bedrijf. Hierbij staat hun ontwikkeling voorop.
  • Ontmoeten en bewegen in de buitenruimte. Met inwoners en professionals in Zuidwest wordt de leef- en woonomgeving toegankelijker, veiliger en gezonder gemaakt. Hierdoor kunnen inwoners meer bewegen, prettig wonen en kunnen kinderen meer buiten spelen. Ook organiseren we gezondheidsactiviteiten op een manier die aansluit bij de inwoners en waarbij verschillende soorten organisaties in de wijken samenwerken.

Samenwerking

“Essentieel bij het werken aan Zuidwest is samenwerking”, aldus Chris Schaapman. “Dat hebben we gemerkt bij de eerste Regiodeal Zuidwest. De grote opgaven in Zuidwest hangen met elkaar samen, daarom vormen de acties en maatregelen om die opgaven het hoofd te bieden ook een geheel. Het uitvoeringsplan is dan ook tot stand gekomen met bewoners en partners. En we zijn samen verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen. Iedereen heeft zijn taak.”

Charlie Ortega, voorzitter alliantietafel Sociale samenhang en participatie, in gesprek met Ibrahim el Assili, voorzitter Jongerenraad Zuidwest.

De bijeenkomst

Bij de presentatie waren ruim 100 bewoners en partners aanwezig. Er waren partners uit diverse sectoren zoals woningbouwverenigingen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, de overheid en andere organisaties. Ook was er een flink aantal bewoners aanwezig, waarvan sommigen hebben meegedacht over het uitvoeringsplan. Jan van Zanen, voorzitter van de alliantieraad en burgemeester van Den Haag, opende de bijeenkomst met een korte speech, waarna diverse leden van de alliantieraad toelichting gaven op het uitvoeringsplan.

Tweede Regiodeal

Ook ondertekende de alliantieraad een steunverklaring voor de Tweede Regiodeal. Hierin verklaarde de alliantieraad dat zij zich de komende jaren zal blijven inspannen om de doelen van de Tweede Regiodeal Zuidwest te bereiken.

De alliantieraad (van linksboven naar rechtsonder): Mohamed Baba, Inge Vossenaar, Mei Lan Chung (geen lid van de alliantieraad), Jan van Zanen, Rachid el Menhali, Harry Wientjens, Chris Schaapman, Charlie Ortega, Wiely Hendricks, Herke Elbers en Erik Heineman. Foto: Martijn Beekman.

Met de Tweede Regiodeal wordt – onder de vlag van het NPZW- voortgebouwd op de mooie resultaten van de Eerste Regiodeal. Het aantal ontmoetingsplekken wordt bijvoorbeeld uitgebreid en ze krijgen professionele ondersteuning.

Wij maken gebruik van cookies