Bouw Steenzicht brengt betere toekomst voor Zuidwest dichterbij

Met de bouw van 220 woningen in Steenzicht is in augustus de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten gestart. Het startsein voor de bouw werd op 15 september symbolisch gegeven door Minister Hugo de Jonge, wethouder Martijn Balster, Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion) en Esther Fleers (directeur Heijmans).

Foto: Frank van der Burg

Met de gebiedsontwikkeling krijgen huidige en toekomstige bewoners van Dreven, Gaarden en Zichten de kans te verhuizen naar een gezonde en duurzame woning in een buurt met meer voorzieningen, activiteiten en werkgelegenheid. Ook wordt de buitenruimte opnieuw ingericht met meer plekken voor ontmoeting, sport en spel. 

Betaalbare en duurzame woningen

Het project Steenzicht bestaat uit twee gebouwen met daarin 117 sociale huurappartementen en 103 appartementen in de middenhuur: totaal 220 woningen. Beide gebouwen hebben een overdekte parkeergarage en een gezamenlijke groene binnentuin. De oplevering staat gepland eind 2025.  

In totaal worden er in Dreven, Gaarden en Zichten zo’n 2.000 sociale woningen gesloopt en komen er 3.000 sociale huurwoningen voor terug. Daarnaast worden er 2.500 koop- en huurwoningen bij gebouwd. Dit maakt deze ontwikkeling één van Nederlands’ grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten een subsidie vanuit de woningbouwimpuls toegekend voor een bedrag van € 26,8 miljoen.

Terugkeergarantie en behoud sociale structuur

Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest, gemeente Den Haag: ”Ik heb de afgelopen periode zoveel bewoners gesproken die echt niet kunnen wachten op een nieuwe, gezonde en betaalbare woning. Voor die bewoners is dit een heel belangrijke stap. 48 verouderde woningen werden hier gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 220 betaalbare, gezonde en energiezuinige woningen. Door meer woningen terug te bouwen kunnen we onze belofte waarmaken dat iedereen die dat wil kan terugkeren.”

Investeren in bewoners van Den Haag Zuidwest 

Den Haag Zuidwest kent grote sociaal-maatschappelijke opgaven op het gebied van werkgelegenheid, armoede, veiligheid, gezondheid en sociale cohesie. Met het ‘Nationaal Programma Den Haag Zuidwest’ werken bewoners, bedrijfsleven, corporaties, het Rijk, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, gemeente en veel andere organisaties samen aan een sterker Zuidwest. Naast de aanpak van slechte en verouderde woningen en het toevoegen van extra woningen doen we dit bijvoorbeeld door meer en passend werk te creëren, te zorgen voor goed onderwijs met voldoende stageplekken, door een gezondere leefstijl en beweging te stimuleren en door armoede, schulden en eenzaamheid aan te pakken. 

Wij maken gebruik van cookies